Utorak, 16 Jula, 2024

U FBiH 1,84 miliona radno sposobnog stanovništva, aktivno radi 47,7 posto

Najčitanije objave

U četvrtom kvartalu 2022. godine u FBiH bilo je 1.848.000 radno sposobnog stanovništva od kojeg je 881.000 ekonomski aktivno ili 47,7 posto, a 967.000 osoba je izvan radne snage ili 52,3 posto, javlja Fena.

Od ukupnog radno sposobnog stanovništva 736.000 je bilo zaposleno ili 39,8 posto, a 145.000 nezaposleno ili 7,9 posto, pokazuju rezultati Ankete o radnoj snazi za IV kvartal 2022. godine koje je objavio Federalni zavod za statistiku.

Broj zaposlenih u odnosu na treći kvartal 2022. godine je ostao isti, kao i broj nezaposlenih. U odnosu na četvrti kvartal 2021. godine broj zaposlenih povećan je za 2,2 posto, a broj nezaposlenih je smanjen za 6,5 posto.

Ukupan broj aktivnog stanovništva u četvrtom u odnosu na treći kvartal 2022. je osto isti. U odnosu na četvrti kvartal 2021. broj aktivnog stanovništva se povećao za 0,8 posto.

Stopa zaposlenosti u četvrtom kvartalu 2022. godine u odnosu na treći kvartal 2022. godine je ostala ista, dok je u odnosu na četvrtii kvartal 2021. godine povećana za 1,0 procentni poen.

Stopa nezaposlenosti u četvrtom kvartalu 2022. godine u odnosu na treći kvartal 2022. godine ostala je ista, dok je u odnosu na četvrti kvartal 2021. godine smanjena za 1,2 procentna poena.

U strukturi aktivnog stanovništva 552.000 su muškarci ili 62,7 posto, a 329.000 su žene ili 37,3 posto.

U strukturi zaposlenih osoba 477.000 ili 64,9 posto su muškarci, dok su 258.000 ili 35,1 posto žene.

Od ukupnog broja nezaposlenih osoba 75.000 ili 51,4 posto su muškarci, a 71.000 ili 48,6 posto su žene.

U četvrtom kvartalu 2022. godine stopa aktivnosti bila je 47,7 posto, stopa zaposlenosti 39,8 posto i stopa nezaposlenosti 16,5 posto.

Posmatrano prema spolu, skoro dva puta je više aktivnih muškaraca u odnosu na broj aktivnih žena. Stopa aktivnosti muškaraca bila je 61,3 posto dok je stopa aktivnosti žena 34,7 posto.

Isto se odnosi i na stopu zaposlenosti koja je za muškarce bila 53,0 posto, a za žene 27,3 posto. Stopa nezaposlenosti za muškarce bila je 13,5 posto, a za žene 21,5 posto.

Najnovije objave