Ponedjeljak, 22 Aprila, 2024

Završeni su “12. Dani BHAAAS u BiH”

Najčitanije objave

Završeni su “12. Dani BHAAAS u BiH”, koji su se od 24. do 27. juna održavali u Mostaru, na kojem je učestvovalo stotine uglednih profesora, doktora, akademika i drugih uglednika iz svijeta nauke, kulture i umjetnosti.  Konferencija je bila u znaku medicinskih, tehničkih, prirodnih i humanističkih nauka, a posebnu pažnju je izazvao studentski program. Tako je simpozij postdiplomskih istraživanja iz biologije i hemije okupio 14 prezentacija studenata sa šest univerziteta, od kojih je pet iz BiH.

Istraživanja, znanja i ideje su se intenzivno razmjenjivale, a tri najbolje prezentacije su i nagrađene. Tako je Mladena Malinović sa Univerziteta u Banja Luci osvojila prvo mjesto za najbolju prezentaciju svog magistarskog rada iz hemije, Nermin Đuzić sa Internacionalnog Burch Univerziteta u Sarajevu bio je drugi za svoj doktorski projekat iz bioinžinjeringa i genetike, a Emina Šunje sa Univerziteta Sarajevo nagrađena je trećim mjestom za svoj doktorski projekat iz biologije.  Uz simpozij, održale su se radionice, okrugli stolovi i predavanja stručnjaka koji su studentima pružili jedinstvena iskustva i saznanja.

Medicinski simpoziji i ove godine su privukli veliki broj domaćih i stranih stručnjaka iz ove oblasti. Tako je održano 12 simpozija iz medicinskih nauka, objavljeno oko sto medicinskih apstrakta koji će biti objavljeni u “Acta Medica Saliniana”. Održan je i dvodnevni multidisciplinarni simpoziji pod nazivom “COVID-19 Research Across Disciplines” gdje je prezentirano 17 originalnih istraživačkih projekata vezanih za COVID-19.

U sklopu medicinskih simpozija potpisan je i važan Memorandum o saradnji medicinara urgentne medicine iz FBiH i RS o uspostavljanju zajedničke mreže urgentne medicine na nivou BiH.

Ove godine je po prvi put organizovan i Internacionalni oftalmološki simpozijum sa učešćem od oko sto oftalmologa iz BiH, regiona i svijeta. Učesnici su imali jedinstvenu priliku čuti predavanja istaknutih bh. stručnjaka, kao i uvaženih profesora iz SAD, Velike Britanije i Turske. Poseban akcenat je stavljen na nove terapije i dostignuća u dijagnosticiranju i liječenju u oftalmologiji.  Dodjeljena je i nagrada BHAAAS Ophthalmology Young Researcher Award za najbolji istraživački rad koju je dobila studentica Katarina Knezović sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Mostaru.

Održano je i deset simpozija iz tehničkih nauka na kojima je prezentirano 63 naučna rada koja će biti objavljena u uglednom naučnom magazinu „Advanced Technologies Systems“, kao i simpozij na temu “Održivog urbanog razvoja: Projektovanje pametnih, inkluzivnih i otpornih gradova”.

Treba spomenuti i bogate specijalne programe poput dodjele nagrade “Vera Šnajder” talentiranim studentima koju je „Fondacija budućnosti u Bosni i Hercegovini“ (Futures Foundation BH) i BHAAAS dodjelili bh. studenticama Zorani Štaka i Zlati Jašarević. Zatim, promociju Monografija o djelatnosti BHAAAS-a od 2007. godine do danas na preko 400 stranica na koju je BHAAAS posebno ponosan.

Održan je i prvi sastanak BHAAAS akademije mladih – Bosnian-Herzegovinian-American Youth Academy (BHAYA), kao i dodjela nagrada „3 Minute Thesis Competition“, takmičenje koje je organizovala Futures Foundation BH, a na kojem je sudjelovalo 46 renomiranih stručnjaka iz 30 država svijeta sa 167 sudija.

Bosanskohercegovačko-američka akademija umjetnosti i znanosti (BHAAAS), jedna od najvećih i najznačajnijih organizacija akademske dijaspore Bosne i Hercegovine od svog osnivanja dovodi vrhunske stručnjake u našu zemlju, od kojih su mnogi bh. porijekla i koji rade u prestižnim institucijama u Americi, Kanadi i šire.

BHAAAS se posebno zahvaljuje institucijama, kompanijama i drugim organizacijama koji su podržali održavanje naučne konferencije:

Pokrovitelj “12 Dana BHAAAS u BiH”: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine

Sponzori: USAID, IOM, UNDP, Švicarska ambasada u BiH, CIGRE, BH Telecom, Key Consulting, Dietpharm, Pharmas, Bayer, Elpharme, MES, Inspire HL, Unimed Pharma, Hylo Eye Care, Ursapharm, FMON, Oculus, ZGI, Urban BiH, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (ANUBiH).

Organizacioni partneri: Univerzitet u Sarajevu, Gimnazija Mostar, Centar za kulturu Mostar, Advanced Technology and Systems, Republic.

Najnovije objave