Utorak, 16 Jula, 2024

Zakon o roditeljima njegovateljima početak pozitivne priče, efekte će pokazati vrijeme

Najčitanije objave

Zainteresiranost za dobivanje statusa roditelj njegovatelj je velika što je dokaz da su roditelji djece sa sto posto invaliditetom prve kategorije shvatili benefite zakona, koji se primjenjuje od 30. decembra prošle godine u Federaciji BiH.

Kazala je to direktorica Udruženja ‘Dajte nam šansu’ Ines Kavalec u razgovoru za Fenu i precirala da je Zakon o roditeljima njegovateljima u Federaciji BiH namijenjen za roditelje čija djeca trebaju 24-satnu brigu odnosno samostalno ne mogu izvršavati osnovne životne funkcije.

Zdravstveno stanje djeteta potrebno je konstatirati medicinskim vještačenjem, da bi se ustanovilo da li zadovoljava kriterije predviđene tim zakonom.

– Tako će se konstatirati da dijete ne može samostalno obavljati neku od funkcija, iz zakonom predviđenih kriterija. To je dovoljno da bi roditelj ostvario status roditelj njegovatelj. Međutim, svaki od roditelja poznaje stanje svog djeteta – njegove potencijale i mogućnosti i na osnovu toga će procijeniti da li treba aplicirati za status roditelja njegovatelja – kazala je.

Vlada FBiH će refundirati troškove medicinskog vještaćenja za roditelje koji ostvare taj status, a Kavalec kaže da će se raditi na tome da se kategorizacija po stepenu invaliditeta (koja je ista već godinama) vrši ili definira na drugačiji način.

Roditelj koji ostvari status roditelj njegovatelj tretirat će se kao da je u radnom odnosu.

– To znači da je njegova plata 540 KM, uz ostale prinadležnosti iz radnog odnosa. Ta plata je sigurna, a trenutno najveći benefit je što će roditelj imati skromnu penziju. To su roditelji koji zbog zdravstvenog stanja svog djeteta ne mogu niti pomisliti da traže zaposlenje, ne mogu svoje dijete prepustiti na čuvanje drugoj osobi – naglasila je.

Ta plata je u iznosu prosječne u FBiH i skromna je ali, dodaje Kavalec, bit će vremenom i veća. Trenutno je važno da je zakon usvojen i može se, kaže, mijenjati u skladu s implementacijom na terenu.

Kavalec naglašava da je to prvi zakon te vrste u Federaciji BiH, a konačno su u sistemu prepoznati roditelji koji pružaju zdravstvenu njegu svojoj djeci i omogućavaju im da prežive. Naravno, ne postoji cijena za to što oni rade, ali Zakon je početak pozitivne priče.

– Zakonom nije fiksirana plata za roditelje njegovatelje, a usklađivat će se sa minimalnom platom u Federaciji BiH. Odmah na početku implementacije povećan je iznos najniže plate, automatski je povećan i iznos plate za roditelje njegovatelje. To pokazuje da će iznos te plate, u budućnosti, rasti i nadam se dostići nivo dovoljan za normalan život – kaže Kavalec.

Sretna je što su Vlada FBiH i parlamentarci, u oba doma Parlamenta FBiH, prepoznali značaj tog zakona. Mada je, kaže, bilo i onih koji su bili skeptični.

– Molim roditelje da budu strpljivi. Znam da nam je svaki dan važan, ali ovo je prvi zakon i za pola godine će biti analiziran – navodi.

Razumije da roditelji koji imaju djecu sa najtežim oblikom invaliditeta imaju brojne nedoumice, ali sami mogu odabrati da li žele status roditelj njegovatelj ili ne.

– Ako za dijete sa sto posto invaliditetom dobije status roditelj njegovatelj, roditelj ne može zakonski ostvarivati i pravo na tuđu njegu i pomoć. Za taj status dobiva platu i ostale prinadležnosti što idu uz radni odnos, a djetetu se ne oduzima invalidnina koja jeste niska, ali i na tome se treba raditi – kaže. Dodaje da osobe sa sto posto invalidetetom trenutno imaju 403 KM ukupnih primanja.

Pojašnjava postupak za sticanje tog statusa i naglašava da su centri za socijalni rad prva adresa za roditelje. Slijedi rezerviranje termina za medicinsko vještaćenje, a nakon procjene da dijete nažalost zadovoljava predviđene kriterije osvaruju status roditelj njegovatelj.

Među kriterjima za sticanje tog statusa su, među ostalim, da djeca i osobe ne mogu samostalno izvršavati osnovne životne funkcije. To znači da ne mogu sami jesti, piti, niti otići do toaleta bez pomoći druge osobe. Mnogi od njih nose pelene, hrane se na peg (kateter koji služi prehrani pacijenta), roditelji ih okreću sa boka na bok, aspiriraju da se ne bi ugušili.

– Dakle, radi se o najtežem obliku invaliditeta, prve kategorije. Takvih je u Federaciji BiH, po nekim procjenama, 4.500 do 5.000 osoba. Nakon šest mjeseci implementacije vidjet ćemo koliko ih stvarno ima, šta je dobro, a šta treba mijenjati u zakonu – naglasila je.

Kavalec ističe i to da se federalnim Zakonom o roditeljima njegovateljima smanjuje diskriminacija najugroženijih, koji imaju djecu i osobe sa teškoćama u razvoju. Tim zakonom zadovoljava se tek mali segment potreba tih osobama, ali im je to i dodatni vjetar u leđa.

– Na nama je da dalje radimo na servisima podrške, dnevnim centrima, asistentima u nastavi…. Mnogo toga treba mijenjati, ali treba ići korak po korak – kazala je u razgovoru za Fenu direktorica Udruženja ‘Dajte nam šansu’ Ines Kavalec.

(Fena)

Najnovije objave