Utorak, 16 Aprila, 2024

U FBiH u 2021. smanjen broj krivičnih djela u odnosu na prethodnu godinu

Najčitanije objave

Sastanak Koordinacije direktora Federalne uprave policije (FUP) i policijskih komesara/direktora uprava policija kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova u Federaciji BiH, održan je u Sarajevu 27. i 28. januara.

Sudionike su pozdravili zamjenik direktora FUP-a Ensad Korman i policijski komesar Kantona Sarajevo Nusret Selimović, koji je bio domaćin dvodnevnog sastanka.

Razmatrano je stanje sigurnosti na području Federacije BiH za period januar–decembar 2021. godinu te konstatirano kako je došlo do smanjenja broja krivičnih djela uz porast saobraćajnih nesreća u odnosu na isti period 2020. godine.

Konkretno, smanjen je broj krivičnih djela za 518 djela ili 3,18 posto, kao i broj registrovanih prekršaja iz oblasti javnog reda i mira za 4.712 prekršaja ili 15,68 posto, te broj napada na ovlaštena službena lica za 19 napada ili 21,35 posto.

Istovremeno, zabilježeno je povećanje broja saobraćajnih nesreća za 118 u 2021. u odnosu na prethodnu godinu.

Korman je istakao da Informacija o stanju kriminaliteta-sigurnosti posmatrajući sa aspekta statističkih podataka odražava rad i aktivnosti policijskih agencija u FBiH, te svakodnevno preventivo i represivno djelovanje.

Drugog dana sastanka pridružio se ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admir Katica, navodeći da su ovakvi sastanci od ključnog značaja za unaprjeđenje sigurnosnog sektora države.

Pored ministra Katice, drugog dana sastanka pridružila se Dijana Stevanović ispred Delegacije Europske unije/Ured specijalnog predstavnika EU u Bosni i Hercegovini, te Biljana Potparić Lipa, Nermin Kadribašić i Gorana Žagovec-Kustura ispred USAID-ovog projekta “Pravosuđe protiv korupcije” u Bosni i Hercegovini.

Tokom sastanka napravljen je kraći osvrt na planirane aktivnosti vezano za potrebe integrisanja baze potraga za oružjem za FBiH sa Interpolovom bazom iArms, a u sklopu implementacije projekta „Kalibar“ u okviru kojeg se trenutno vrši misija procjene pet država zapadnog Balkana.

Jedan od prioriteta ovog projekta je bila sigurnosna globalna policijska mreža za komunikaciju iARMS, što bi znatno uticalo na efikasniji rad policije u FBiH.

Također, razgovarano je o poduzetim aktivnostima na reorganizaciji Support tima FBiH, te planovima za njegov dalji rad, a vezano za razvoj i održavanje informacionih sistema u FBiH, te o aktivnostima po pitanju uspostave kontakt tačke sa Europolom, s obzirom da je šest kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova ovlastilo FUP za zastupanje i ostvarivanje komunikacije u okviru navedene Kontakt tačke.

Razgovarano je i o aktivnostima USAID-a koji svojim radom daju puni doprinos razvoju i unapređenju policijskih kapaciteta u BiH.

U sklopu ove teme obratili su se direktorica projekta Biljana Potparić Lipa, te Nermin Kadribašić, sugerirajući policijskim agencijama u FBiH primjenu Kontrolne liste za pokazatelje kvaliteta istražnih radnji i izvještaja agencija za provođenje zakona kao alata u radu na otkrivanju, i u istragama kompleksnih krivičnih djela korupcije, organizovanog kriminala i privrednog kriminala.

Dijana Stevanović je u svom izlaganju navela da Delegacije EU/EUSR u BiH, kao i do sada podržava koordinacijske sastanke policijskih agencija u FBiH, te se osvrnula na incijativu usklađivanja Zakona o oružju na nivou FBiH, istaknuvši da Delegacija EU pruža punu podršku ovim aktivnostima, a obzirom da je to važan parametar koji se tiče Izvještaja EU kada se radi o BiH.

Nadalje, osvrnula se na aktivnosti koje se tiču uspostave kontakt tačke Europola koje, također, inicira i EU.

Također, Stevanović je pozdravila planirane aktivnosti za implementaciju projekta EU, koji ima za cilj podršku za informacioni razvoj sigurnosnog sektora u BiH.

Nakon diskusija i izvršenih analiza po svim pitanjima iz domena rada FUP-a i uprava policija kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova, doneseni su odgovarajući zaključci, te je, između ostalog, ocijenjeno da je sigurnosna situacija na području FBiH na zadovoljavajućem nivou.

Između ostalog, usvojena je preporuka USAID-a u pogledu primjene Kontrolne liste za pokazatelje kvaliteta istražnih radnji i izvještaja agencija za provođenje zakona…

Konstatirano je i da će se kontinuirano provoditi aktivnosti na intenziviranju i jačanju međusobne saradnje policijskih agencija u FBiH, uključujući razmjenu informacija, te provedbe zajedničkih aktivnosti u borbi protiv svi oblika kriminaliteta, saopćeno je iz FUP-a.

(Fena)

Najnovije objave