Ponedjeljak, 22 Aprila, 2024

Kafedžić: BiH se zbog korupcije nalazi u najtežoj situaciji od Dejtona

Najčitanije objave

Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo prezentirao je danas “Analizu antikorupcijskog okruženja u javnom sektoru Kantona Sarajevo za 2021. godinu”.

Rezultate analize prezentirao je šef Ureda Erduan Kafedžić, koji je rekao da su rezultati i dosadašnja dostignuća na polju izgradnje antikorupcijskog sistema u KS ostvareni u aktivnoj saradnji sa organizacijama međunarodne zajednice u BiH.

U tom kontekstu, današnja javna prezentacija organizovana je u saradnji sa programom INL Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH.

Kafedžić u svom izlaganju navodi da je korupcija široko rasprostranjena i negativno se reflektuje na ostvarivanje vladavine prava, kao temeljne pretpostavke koja omogućava građanima da uživaju svoja prava i slobode. Ona destabilizira politički sistem i institucije države, posebno države koja nije izgradila snažne i sposobne institucije da oblikuju i provode politiku, donose zakone i osiguravaju njihovu provedbu.

U protekle tri godine evidentan je porast broja prijava korupcije, a naročit rast broja prijava evidentan je u 2021. godini, što ukazuje na povećano povjerenje građana u rad Ureda, odnosno činjenicu da je Ured prepoznat kao tijelo za efikasnu borbu protiv korupcije.

– Najviše smo imali prijavljenih nepravilnost u zapošljavanju. Evidentan je nagli porast broja prijava nepravilnosti u oblasti gradnje i prostornog planiranja, koji je u 2021. godini pet puta veći u odnosu na 2020. godinu. Ured je zbog toga u fokus svog rada stavio upravo ovu oblast, koja i dalje ostaje u fokusu rada Ureda u narednom periodu – kazao je Kafedžić.

Ističe da se BiH nalazi vjerovatno u najtežoj situaciji još od perioda potpisivanja Dejtonskog sporazuma, te da je glavni krivac za ovako tešku i složenu situaciju korupcija, tačnije korumpirane osobe i grupacije.

– Takve osobe, svojim ponašanjem i javnim imidžom, prilično se dobro uklapaju u postojeće društvene konvencije i potreban je znatan napor, pa i resursi, da bi se identificirali i otkrili. Nerijetko to su visoko pozicionirani funkcioneri, službenici, političari i biznismeni. Njihovi zločini nisu nasilnički, ali po svojem globalnom efektu dovode do nepoželjnih i teških društvenih ili kolektivnih posljedica, koje mogu rezultirati nasiljem, pa i ratovima. Spremni su i sposobni zarobiti institucije sistema i državu, prilagoditi zakone i društvene procese svojim ličnim interesima, apetitima i potrebama, te u konačnici ugroziti opstanak države – naveo je.

Dodaje da korupcija stvara hronične i teške negativne posljedice, proizvodi siromaštvo, socijalnu nepravdu, pravnu nesigurnost, haotičnost, lažni nacionalizam i patriotizam, bujanje i evoluciju svih oblika kriminala, odlazak mladih, bespomoćnost i pojedinaca i državnih institucija, te brojne druge za društvo i državu pogubne i nezdrave pojave.

– Ključno za opstanak naše države jeste aktivna građanska participacija i aktivizam, odnosno djelovanje kroz institucije sistema i angažman svih građana, posebno mladih, na izgradnji prosperitetnog i pravičnog društva. Građani moraju shvatiti da je neprijatelj države – korupcija. Društvo koje je prognalo korupciju iz svoje sredine neminovno očekuje prosperitet i blagostanje – zaključio je Kafedžić.

Predstavnik Američke ambasade u BiH Eric Larson ističe da je neprihvatljivo da se Ured za borbu protiv korupcije KS suočava s političkim pritiscima.

– Ova zemlja doslovno umire zbog korupcije, dok mladi traže priliku bježeći u inostranstvo. SAD su posvećene podršci pouzdanim antikorupcijskim partnerima kao što je ovaj Ured – rekao je Larson.

(Fena)

Najnovije objave