Utorak, 16 Jula, 2024

Usvojen izvještaj o radu Vijeća nacionalnih manjina BiH

Najčitanije objave

Na sjednici Vijeća nacionalnih manjina BiH usvojen je, uz određene dopune, Prijedlog izvještaja o radu Vijeća za 2021. godinu.

K znanju je primljen odgovor Vijeća nacionalnih manjina Federacije BiH i Federalnog ministarstva pravde po aktu Vijeća nacionalnih manjina BiH od 6. decembra 2021. godine. Članovi Vijeća odlučili su da upute novi dopis Vijeću nacionalnih manjina FBiH u kojem će naglasiti da nisu zadovoljni dobijenim odgovorom, te kako smatraju da izbor novog saziva Vijeća nacionalnih manjina FBiH nije bio dovoljno transparentan i da nije zadovoljio uobičajenu i predviđenu formu.

Vijeće nacionalnih manjina BiH razmatralo je na današnoj sjednici i pristigli dopis Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH. Kako se navodi u dopisu, specijalni izvjestilac UN-a za manjine objavio je, u skladu s važećim rezolucijama i odlukama Vijeća za ljudska prava UN-a, poziv za dostavu podneseka za tematski izvještaj o temi „Prevencija sukoba kroz zaštitu ljudskih prava manjina“.

U dopisu, koji je upućen svim relevantnim institucijama iz ove oblasti, traži se da se pripreme adekvatni materijali na ovu temu. Vijeće nacionalnih manjina odlučilo je da odgovor na ovaj zahtjev pripreme članovi Vijeća Tihomir Knežiček i Velibor Kuvač.

U vezi s Izmjenama i dopunama Ustava BiH i Izbornog zakona BiH, koje je na današnjoj sjednici prezentirao gospodin Dervo Sejdić, Vijeće je odlučilo da sugestije za navedeni prijedlog izmjena i dopuna Ustava i Izbornog zakona BiH budu naknadno dostavljene Sejdiću. Nakon što konačnu verziju dokumenta, s ugrađenim sugestijama Vijeća, Sejdić dostavi na ponovno razmatranje, Vijeće će odlučivati o tome da dokument uputi Interresornoj radnoj grupi za izmjenu izbornog zakonodavstva BiH na dalje razmatranje, saopćeno je iz Parlamentarne skupštine BiH.

(Fena)

Najnovije objave