Petak, 24 Maja, 2024

U prošloj godini ilegalno posječeno gotovo tri hiljade kubnih metara drvne mase

Najčitanije objave

U Kantonu Sarajevo u prošloj je godini ilegalno posječeno 2.992,06 kubnih metara drvne mase, od toga 1.567,88 u državnim i 1.424,18 u privatnim šumama, kazao je za Fenu ministar privrede tog kantona Adnan Delić.

Istakao je da su građani putem aplikacije “Čuvajmo šume” prijavili 20 slučajeva ilegalne sječe šuma, dok je Uprava za šumarstvo registrovala 455 prijava i to: 276 prijava za bespravnu sječu, 162 za bespravni promet i 13 za uzurpaciju državnog zemljišta. Osim prijava za bespravne sječe, dodao je, podneseno je i 13 prekršajnih prijava za uzurpacije na državnom zemljištu.

Šumu ilegalno sijeku pojedinci slabijeg socio-ekonomskog statusa

Delić je naglasio da su u prošloj godini uposlenici Uprave za šumarstvo Kantona Sarajevo privremeno oduzeli 302,98 kubnih metara drvne mase koje je bila u bespravnom prometu.

– Ilegalne sječe, barem u našoj zemlji, dominantno su radnja koju vrše privatna lica, pojedinci slabijeg socio-ekonomskog statusa, koji će tu drvnu masu iskoristiti najčešće za ogrijev. Protiv takvog vida ilegalnih sječa građani često i ne žele da se bore iz ljudskih, moralnih razloga – pojasnio je Delić.

Međutim, smatra neophodnim neophodnim da društvo prihvati da problem postoji, ali i shvati da neće biti riješen kroz degradaciju prirodnih ekosistema.

– Građani u borbi protiv ilegalne sječe mogu pomoći tako što će vršiti pozitivan utjecaj jedni na druge, podizati svijest i javno govoriti o stvarnim problemima, zahtijevati da se ti problemi riješe na institucionalnom nivou, na ispravan i održiv način i naravno, tako što će prijavljivati ilegalne sječe kojima posvjedoče npr. korištenjem aplikacije “Čuvajmo šume” – istakao je ministar.

Da bi se postigao pozitivan efekat ove borbe, Delić tvrdi da je neophodna saradnja vladinog i nevladinog sektora te pomoć civilnog društva.

Smatra neophodnim iniciranje usvajanja zakona o šumama Federacije Bosne i Hercegovine, kao i nastavak aktivnosti na integralnoj zaštiti šumskih resursa i uzgajanju šuma kroz redovna godišnja pošumljavanja koja radi Kantonalno javno preduzeće “Sarajevo – šume”.

Podsjetio je da su akciju masovnog pošumljavanja na širem području Kantona Sarajevo započeli u novembru 2021. te je kazao da će je nastaviti i ovoj godini.

Cilj im je da zasade pola miliona novih stabala do kraja realizacije te akcije te je pozvao građane, medije, vladine i nevladine organizacije da već sada počnu s prijavama kolektiva za proljećno pošumljvanje putem maila posumljavanje@sarajevo-sume.ba ili na broj telefona 033/562 -117.

Također je podsjetio da su krajem 2021. godine izmijenili Zakon o šumama KS čime su čuvanje šuma koje je do tada bilo u nadležnosti Ministarstva privrede, odnosno Uprave za šumarstvo, predali u nadležnost KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. kao korisnika šuma.

Poručio je da treba nastaviti raditi i na unapređenju aktivnosti na sprečavanju svih bespravnih aktivnosti u šumama i na šumskim zemljištima, koordinirati aktivnosti svih relevantnih institucija, ustanova i privrednih društava iz oblasti šumarstva na mjerama efikasnije zaštite i kontinuiteta gospodarenja šumskih ekosistema na području Kantona Sarajevo, te da je potrebno nastaviti aktivnosti na realizaciji programskih ciljeva optimalnog modela upravljanja i gospodarenja šumskim resursima Kantona Sarajevo u skladu s važećom legislativom iz oblasti šumarstva i Šumsko razvojnim planom Kantona Sarajevo.

Neophodan razvoj javne svijesti

– U borbi protiv ilegalnih aktivnosti građani mogu pomoći vršenjem pritiska na organe vlasti i javni šumarski sektor kroz zahtijevanje transparentnosti pravosudnih procedura i pristup informacijama o statusu prijava ilegalnih aktivnosti – kazao je ministar.

Za ilegalne aktivnosti u šumama koje su rezultat postupaka građana, Delić je kazao da je neophodan razvoj javne svijesti i educiranje stanovništva o posljedicama njihovih postupaka.

– U ovom smislu, građani bi trebali ozbiljnije shvatati i uvažavati stavove šumarskih stručnjaka i ekologa. Među nama uvijek postoje oni koji su bolje informisani o određenoj tematici i njihova je odgovornost da to znanje dijele sa slabije informisanim pojedincima – zaključio je Delić.

Građani Kantona Sarajevo i Zeničko-dobojskog kantona od sada mogu prijaviti ilegalne aktivnosti u šumama, primarno ilegalnu sječu stabala, putem aplikacije za Google i Apple uređaje pod nazivom “Čuvajmo šume”.

Najnovije objave