Utorak, 16 Jula, 2024

Turković potpisala odluku kojom se propisuje postupanje s državnim obilježjima

Najčitanije objave

Zamjenica predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministrica vanjskih poslova BiH Bisera Turković potpisala je Odluku kojom se regulira i bliže uređuje način postupanja zaposlenih u Ministarstvu vanjskih poslova BiH (MVPBiH) i diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH (DKPBiH), shodno Zakonu o grbu BiH, Zakonu o zastavi BiH i Zakonu o državnoj himni BiH.

Kako se u Odluci navodi, MVPBiH i DKP-i BiH upotrebljavaju grb, zastavu i državnu himnu BiH u skladu sa zakonima BiH, vodeći računa o zakonima, drugim propisima, praksom i postojećim prilikama u državi prijema.

– Svi zaposleni u MVPBiH i DKP-ima BiH obavezni su bez odlaganja obavijestiti pomoćnika ministra za opće poslove i načelnika Odjela za diplomatski protokol u MVPBiH, odnosno šefa DKPBiH pisanim putem, ukoliko uoče fizički ili drugi nedostatak na grbu ili zastavi BiH, koji su javno upotrijebljeni, istaknuti ili izloženi od MVP-a BiH ili DKP-a BiH, odnosno ukoliko uoče da su grb ili zastava izgledom nepodobni za upotrebu ili nisu podesni za javno izlaganje – propisano je, između ostalog, spomenutom odlukom.

Također, propisuje se i reakcija u slučaju saznanja „da su grb ili zastava BiH javno upotrijebljeni, istaknuti ili izloženi od MVPBiH ili DKPBiH na način protivan odredbama Zakona o grbu BiH, ili Zakona o zastavi BiH, ili je „državna himna Bosne i Hercegovine izvedena na način protivan odredbama Zakona.”

– Pomoćnik ministra za opće poslove u MVPBiH i šef DKPBiH obavezni su, po sopstvenom saznanju ili po prijemu obavijesti od zaposlenih u MVPBiH ili DKPBiH, bez odlaganja pokrenuti proceduru zamjene grba ili zastave BiH koji su svojim izgledom nepodobni za upotrebu ili nisu podesni za javno izlaganje od  MVPBiH ili DKPBiH – navodi se u Odluci.

Istovremeno, kako se nadalje navodi, šef DKPBiH obavezan je, po sopstvenom saznanju ili po prijemu obavijesti od zaposlenih u DKPBiH, bez odlaganja obavijestiti ministra vanjskih poslova BiH pisanim putem – o saznanju da su grb ili zastava BiH javno upotrijebljeni, istaknuti ili izloženi na način protivan odredbama Zakona o grbu BiH ili Zakona o zastavi BiH tokom bilateralnih ili multilateralnih susreta, takmičenja ili drugih skupova koje organizuje država prijema, strana diplomatsko-konzularna predstavništva ili međunarodne organizacije akreditovane u državi prijema.

U Odluci stoji da isto vrijedi i za situaciju, ukoliko je država prijema, strano diplomatsko-konzularno predstavništvo ili međunarodna organizacija propustila istaknuti zastavu BiH tokom takvih susreta ili skupova, ili je zastavu BiH istaknula zajedno sa drugim zastavama iz BiH.

– Nepoštivanje odredbi ove Odluke podliježe prekršajnoj i disciplinskoj odgovornosti u skladu sa zakonom i pravilnicima – objavila je ministrica Turković na svojoj Facebook stranici.

Najnovije objave