Utorak, 25 Juna, 2024

Sarajevogas – Energoinvest ponudio gas po četiri puta većoj cijeni

Najčitanije objave

Kompanija Sarajevogas danas je objavila da ponuda Energoinvesta za nabavku dodatnih količina prirodnog gasa koja je stigla na e-mail njihovog direktora jasno naglašava kupovinu dodatnih količina prirodnog gasa, ali po četiri puta većoj cijeni u odnosu na trenutnu koju je utvrdila Vlada Federacije BiH 30. decembra 2021. za distributivna preduzeća u FBiH.

Ističu da po istom Ugovoru prethodnih godina Sarajevogas nije imao ograničenja u dnevnoj potrošnji, odnosno postojala je mogućnost dnevne renominacije količina gasa, što u ovom trenutku nije moguće.

Također, dodaju da je Energoinvest trenutno ograničio isporuku na 1.200.000 Sm3 prirodnog gasa za Federaciju BiH, odnosno 950.000 Sm3 za dnevne potrebe KJKP Sarajevogas, po veleprodajnoj cijeni prirodnog gasa koju je utvrdila Vlada Federacije BiH na sjednici održanoj 30. decembra 2021.

Naglašavaju da je 22. januara 2022. Sarajevogasu isporučeno 50.000 Sm3 manje u odnosu na naručene dnevne količine, 23. januara 2022. 44.000 Sm3 manje, a 24. januara 2022. čak 130.000 Sm3 manje.

– Javnost mora biti upoznata i s činjenicom da je jučer i danas, 24 i 25. januara 2022., Arcelor Mittalu dozvoljeno da troši dodatne količine gasa dva puta veće od planiranih, a po trenutnoj cijeni koju je utvrdila Vlada Federacije BiH, dok se tržišna cijena nudi samo KJKP Sarajevogasu i KJKP Toplane-Sarajevo – saopćeno je iz Sarajevogasa.

Najnovije objave