Utorak, 16 Jula, 2024

Priznanje za uspješno ispunjavanje ciljeva: Ekopaku produžena dozvola operatera sistema

Najčitanije objave

Prvi operater sistema za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini “Ekopak”, ispunio je sve propisane uslove, te je Federalno ministarstvo okoliša i turizma produžilo dozvolu za operatera sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom za period 2022. – 2026. godine. Tako je Ekopak na simboličan način počeo i sa obilježavanjem 10 godina svog uspješnog rada.

Naime, Ekopak je kao pionir uspostavljanja sistema reciklaže u BiH počeo sa operativnim radom 2012. godine, kada je dobio prvu dozvolu za operatera sistema. Ovo je treća dozvola, odnosno treća potvrda ministarstva za kontinuirano uspješan kontinuirani.
Ekopak je do danas, preko mreže svojih sakupljača iz cijele Federacije BiH, na reciklažu predao više od 100.000 tona svih vrsta ambalažnog otpada.

Ekopak je do danas reciklirao više od 100.000 tona ambalažnog otpada

Također, u skladu sa obavezama iz Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom FBiH, Ekopak investira u infrastrukturu za prikupljanje i reciklažu ambalažnog otpada, poput setova kontejnera i kanti za sortiranje otpada na mjestu nastanka, specijalnih vozila za prikupljanje otpada, reciklažnih dvorišta…
Paralelno s tim, kontinuirano se radi i na dizanju svijesti građana, a posebno djece predškolskog i školskog uzrasta o značaju reciklaže i zaštite okoliša općenito. Tako je do danas kroz različite projekte prošlo više od 80.000 građana, mahom djece. Pored toga, Ekopak je uveo u sistem reciklaže mnoge obrazovne institucije, od vrtića do fakulteta.
Nedavno je na adresu Ekopaka došlo još jedno veliko priznanje. Naime, ugledna Američka trgovačka komora Evrope „AmCham Europe“ proglasila je Ekopak za jedan od najuspješnijih primjera u istočnoj i jugoistočnoj Evropi za doprinos razvoju lokalnih zajednica, koje vode računa o ESG (Environmental, Social, Governance) principima u svom radu.
Sve ove uspjehe Ekopak postiže sa svega četiri zaposlena, po najnižim održivim troškovima i za dobrobit cijele zajednice, na što je menadžment ove kompanije posebno ponosan.

Najnovije objave