Utorak, 16 Aprila, 2024

Kinezi stvorili virus-sotonu. Korona koja ima smrtnost 100%

Najčitanije objave

Nakon što je pandemija Covida odnijela mnoge živote širom svijeta, pojavila se zabrinutost oko novog virusa sličnog Covidu koji navodno ima smrtonosnost od 100 posto u eksperimentima na miševima. Istraživači su u laboratoriju stvorili svoju verziju “koronavirusa” koristeći podrijetlo iz ljuskavog mravojeda, za kojeg se zna da je povezan s prijenosom koronavirusa i da ima 100-postotnu stopu smrtnosti kod miševa. Prema izvješću objavljenom u bioRxiv, istraživači su izložili skupinu miševa novom virusu GX_P2V, koji je povezan sa SARS-CoV-2, kako bi testirali njegovu patogenost.

Rezultati eksperimenata ukazuju na ozbiljne potencijalne opasnosti i rizike od prijenosa ovog virusa na ljude. Miševi zaraženi GX_P2V virusom su pokazali teške simptome, uključujući brzi gubitak tjelesne težine unutar pet dana nakon infekcije, letargiju i promjene u očima. Svi četiri miša zaražena virusom su preminula unutar osam dana od infekcije. Tijekom istraživanja, utvrđeno je da se virus proširio na mozak, oči i pluća miševa. Također je primijećeno da se virus intenzivno razmnožavao u mozgu tijekom posljednja dva dana života miševa.

“Ovo otkriće sugerira da bi teška infekcija mozga tijekom kasnih faza infekcije mogla biti ključni uzrok smrti kod ovih miševa”, navodi se u izvješću. Znanstvenici koji su provodili istraživanje bili su iznenađeni jakim utjecajem virusa na miševe, budući da se virus ne samo širio po njihovim tijelima, već je dosegnuo i vitalne organe poput mozga, očiju i pluća. Izdali su upozorenje o potencijalnom riziku prijenosa virusa na ljude i naglasili potrebu za daljnjim istraživanjima kako bi se bolje razumjelo ponašanje virusa.

Istraživači planiraju provesti daljnje testove koristeći živi virus iz prirode, umjesto laboratorijski stvorenih varijanti, kako bi bolje razumjeli njegovu patogenost i mogući utjecaj na ljudsko zdravlje. Naglašena je hitnost potrebe za dodatnim istraživanjima.

Najnovije objave