Petak, 24 Maja, 2024

Izbor za najbolji esej povodom 560 godina od pisanja vakufname Isa-bega Ishakovića

Najčitanije objave

Udruženje za zaštitu kulturne baštine BiH “Isa-beg ishaković” čestita građanima Sarajeva 560. godišnjicu pisanja vakufname Isa-bega Ishakovića, podsjećajući da akt sačinjen od 1. februara 1462. godine predstavlja ujedno i dokument koji svjedoči rađanju nove urbane cjeline koja se kontinuirano razvija do danas.

Sarajevo se tim dokumentom izdvaja od mase drugih gradova jer može precizno da odredi svoj početak kao urbani prostor.

– Posebnu težinu dobiva ova priča ako znamo da je zasnovana na dokumentu koji imamo sačuvan i danas u više prepisa. Orginal vakufname je nestao nakon što ga je prvi gradonačelnik Sarajeva Mustaj beg Fadilpašić dao Kosti Hormannu da bi se poslalo u Beč na restauraciju – kazali su iz Udruženja.

Plan je, podsjećaju, bio da vakufnama Isa-bega Ishakovića zauzme centralno mjesto u Zemaljskom muzeju u Sarajevu koji je otvoren nešto kasnije. Danas se na tom mjestu čuva još jedan dragulj bh. kulture – sarajevska Hagada.

– Dvije su osnovne historijske dimenzije, a to su vrijeme i prostor. Nauka je baveći se njima u kontekstu formiranja Sarajeva došla do zaključka, da nova urbana cjelina započinje svoj razvoj kao do tada nepoznati fenomen u Bosni orijentalni grad. U prvi mah je to bila kasaba a poslije šeher. Bitno je kazati da je na ovom prostoru i ranije bilo života i da su postojala i druga naselja – kazali su.

Isa-beg Ishaković je upravo jedno srednjovjekovno selo Brodac današnji prostor Bentbaše izabrao za podizanje svojih prvih objekata. Stanovnicima tog sela je dodijelio kuće u selu Hrančić, današnja Hrasnica.

Udruženje za zaštitu kulturne baštine BiH “Isa-beg Ishaković” je odlučilo da približi lik i djelo Isa-bega sugrađanima, a posebno mladim.

– Ovim putem pozivamo sve srednjoškolce sa područja KS da uzmu učešće u izboru najboljeg eseja o temi “Upoznaj Isa-bega”. Konkurs je otvoren od danas do 3. marta, a više detalja je objavljeno na FB stranici Udruženja – saopćili su organizatori.

Najnovije objave