Ponedjeljak, 22 Aprila, 2024

BiH u četiri programa EU (VIDEO)

Najčitanije objave

Bosna i Hercegovina trenutno sudjeluje u četiri programa Europske unije u ciklusu programa 2021-2027. Ti programi uključuju Horizon Europe, Kreativnu Europu, Program Erasmus+ i Program za civilnu zaštitu. Planirano je sudjelovanje u još dva programa – COSME, koji je komponenta programa za jedinstveno tržište namijenjena malim i srednjim poduzećima, te Program Fiscalis, koji se odnosi na radnike u institucijama koje se bave poreznim politikama u BiH.

BiH razmatra sudjelovanje u još šest programa u različitim područjima. Programi poput Horizon Europe i Kreativna Europa važni su za BiH jer omogućavaju institucijama za istraživanje i pojedincima da sudjeluju u istraživanjima Europske unije, zajednički razvijaju projekte i rade na razini EU.

Horizon Europe program otvoren je i za privatni sektor, inovacije, primjenu inovacija u industriji, istraživačima, pojedincima, sveučilištima i svim istraživačkim institucijama u BiH. Kreativna Europa program fokusiran je na kulturu, kreativne industrije i audiovizualni sektor.

U pogledu novina u Kreativnoj Europi, program nudi pozive za novinare i informativne medije, otvarajući tako novi prostor koji do sada nije postojao.

BiH ima dobro sudjelovanje u Programu Horizon Europe, ali treba jačati naš sektor za istraživanje kako bi se uspješnije natjecao i imao više projekata. Kreativna Europa program je također uspješan u BiH, pogotovo u potprogramu MEDIA, audiovizualnom sektoru.

Pomoćnik ministrice u Ministarstvu civilnih poslova kazao je da su osigurali sudjelovanje i financiranje ulaznica za programe Horizon Europe i Kreativna Europa. Ostaje samo na zainteresiranima, od obrazovnih ustanova, malih i srednjih poduzeća, nevladinih organizacija, istraživača, kreativnih radnika, da se prijave za sredstva EU putem platformi koje nudi Europska komisija i tako participiraju u programu.

Najnovije objave