Ponedjeljak, 22 Jula, 2024

Zvizdić: Zadovoljan sam dijelom Odluke Ustavnog suda BiH, Odluka je obavezujuća

Najčitanije objave

Ustavni sud Bosne i Hercegovine, odlučujući o zahtjevu Denisa Zvizdića, drugog zamjenika predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i 14 poslanika Predstavničkog doma, utvrdio je da član 280a. Krivičnog zakonika Republike Srpske nije u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine i Evropskom konvencijom te je ukinuo osporenu odredbu.

Zvizdić je povodom te sudske odluke izjavio Feni da je zadovoljan jednim njenim dijelom, konkretno proglašavanjem člana 280a neustavnim, što je, prema njegovim riječima, još jedan dokaz da zakoni koje usvaja Narodna skupština Republike Srpske, a imaju političku pozadinu u odredbama, sadrže puno neustavnih elemenata i nastojanjima za promjenu ustavno-pravnog sistema Bosne i Hercegovine.

– Ustavni sud je zaključio da član 280a. nije proporcionalan ciljevima zbog kojih je donesen i da takvo miješanje u slobodu izražavanja nije „neophodno u demokratskom društvu“ – navedeno je u Odluci objavljenoj na službenoj web-stranici Ustavnog suda.

Zvizdić, pak, nije zadovoljan što nisu osporeni i drugi navedeni dijelovi zakonskog člana 208, ali naglašava da su odluke Suda konačne i obavezujuće i da se o njima ne raspravlja.

– Iako osporeni dijelovi člana 208 nisu proglašeni neustavnim, Sud je skrenuo posebno pažnju da svako djelovanje u skladu s tim članom, mora i tada biti u skladu s najboljim pravnim praksama, odlukama Ustavnog suda BiH i Evropskog suda za ljudska prava. To su na neki način smjernice i margine unutar kojih se mora djelovati i u kojima nadležni organi Republike Srpske moraju uskladiti postojeći zakon s ovom odlukom Ustavnog suda – Zvizdićeve su riječi.

U Odluci objavljenoj danas na službenoj stranici stoji da je Ustavni sud, razmatrajući čl. 208a, 208b, 208v, 208g, 208d. i 208đ, ukazao da to što je kleveta nakon dužeg perioda ponovno propisana kao krivično djelo nije samo po sebi protivno Ustavu BiH ili Evropskoj konvenciji.

– Ustavni sud je smatrao nužnim i da ukaže da, iako nije ocijenio neustavnim navedene odredbe, nadležni organi u Republici Srpskoj trebaju postupati s posebnom pažnjom u slučaju krivičnog progona za djela propisana ovim članovima, a naročito voditi računa da osporene odredbe primjenjuju u skladu sa standardima utvrđenim dugogodišnjom praksom Evropskog, ali i Ustavnog suda te naglasio da bi nadležni organi trebali, koliko je to moguće, izbjegavati korištenje pravnih lijekova koji bi mogli odvratiti građane, a posebno novinare, od iznošenja kritičkog mišljenja o pitanjima od javnog interesa zbog straha od krivičnih i drugih sankcija – obrazloženje je iz tog dijela Odluke Suda.

Denis Zvizdić je ranije, nakon podnošenja apelacije za ocjenu ustavnosti izmjena i dopuna Krivičnog zakonika Republike Srpske, koji kriminalizuje klevetu, izjavio da bi zakon u formi kakvoj je donesen imao negativne posljedice po slobodu govora na teritoriji cijele Bosne i Hercegovie i da bi posebno otežao rad medijima.

Najnovije objave