Ponedjeljak, 22 Aprila, 2024

Sarajevo uvodi nove mjere za zaštitu okoliša

Najčitanije objave

Kenan Magoda, predsjedavajući Komisija za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, infrastrukturu i zaštitu okoliša Skupštine KS objavio je da je usvojen prijedlog Zakona o osnivanju Kantonalne uprave za komunalne poslove.

Ovo je veoma važan zakon koji ima značajnu ulogu u očuvanju i unapređenju kvaliteta života za građane Sarajeva. Ovaj zakon će pomoci u održavanju i unapređenju komunalnog reda na području Kantona Sarajevo. Te će definitvno utjecati na određeno ponašanje građana i pravnih lica, a kazne za prekršitelje će biti velike.

Mjere se ogledaju u kažnjavanju lica u prekršaju izdavanjem prekršajnog naloga koji zagađuju okoliš te provođenjem indirektnih mjera koje podrazumijevaju prisustvo komunalnih policajaca na terenu svakodnevno 24 sata dnevno. I svih sedam dana u sedmici, kao i primjenu preventivno-edukativnih mjera sve s ciljem postizanja željenih rezultata i efikasnog provođenja komunalnih djelatnosti koje obezbjeđuje Kanton Sarajevo.

Donošenjem Zakona o komunalnoj policiji, komunalni policajci će kao i komunalni inspektori, u skladu sa svojim ovlaštenjima, biti u mogućnosti da izdaju prekršajni nalog kada uoče i utvrde prekršaj iz oblasti komunalne čistoće čime će na efikasan način biti skraćena procedura vođenja prekršajnog postupka.

Najnovije objave