Utorak, 16 Jula, 2024

Sarajevo nagrađuje Dogs Trustov značajan društveni angažman Plaketom Grada

Najčitanije objave

Fondacija Dogs Trust dobila je veliko priznanje od Grada Sarajeva. Naime, Gradsko vijeće Grada Sarajeva je jednoglasno odlučilo da Fondaciji Dogs Trust dodijeli ovogodišnju Plaketu Grada Sarajeva!

“Na nominaciji se iskreno zahvaljujemo Veterinarskom fakultetu Univerziteta Sarajevo, našem ključnom lokalnom partneru, što kontinuirano prepoznaje i cijeni naš rad. Zahvaljujemo i Univerzitetu u Sarajevu što je podržao nominaciju te, naravno, i samim gradskim vijećnicima koji su pokazali da cijene naš rad i rezultate.

Ovo priznanje nam posebno znači jer dolazi upravo na desetogodišnjicu našeg angažmana u BiH te nakon dosta truda, ulaganja i odličnih rezultata koje smo postigli u Sarajevu i
drugim dijelovima zemlje.
Dogs Trust U glavnom gradu i dalje provodimo najveći dio naših programa, uključujući Program usavršavanja veterinarskih stručnjaka koji se provodi u saradnji sa Veterinarskim fakultetom Sarajevo i njegovim stručnjacima. Ova obuka je od ogromnog značaja za podizanje kapaciteta i jačanje veterinarske struke u BiH, za studente Fakulteta ali i za lokalne zajednice širom zemlje, zbog čega je uvrštena u Program cjeloživotnog učenja Univerziteta u Sarajevu i akreditirana od strane veterinarskih komora.

Kada je 2012. godine Dogs Trust započeo svoje aktivnosti u BiH, na ulicama samo četiri gradske općine Sarajeva je živjelo više od 12.000 pasa. Nakon sedam godina intenzivnog provođenja Dogs Trust kampanja masovne sterilizacije uličnih i vlasničkih pasa, ovaj broj je do 2019. godine smanjen za čak čeitiri puta, a trend se nastavio i u toku te godine kada
je kroz ovaj program dosegnuto oko 80% ukupne populacije pasa lutalica. Ovaj procenat stručnjaci za upravljanje populacijom pasa smatraju optimalnim jer predstavlja solidnu osnovu da lokalne vlasti, kroz uspostavljanje i provođenje zakonskog sistema za upravljanje populacijom pasa, problem trajno stave pod kontrolu.

Naši programi edukacije vlasnika i obuke pasa, fostering udomljavanja, edukacije školske djece, te edukacije i podizanja svijesti šire javnosti, i dalje su velikim dijelom fokusirani na Sarajevo, a istraživanja pokazuju da je naš trud rezultirao značajnim promjenama u znanju, svijesti i ponašanju velikog broja publika, posebno vlasnika pasa koji su postali odgovorniji, što je od ključnog značaja za dugoročno rješenje problema.

Nadamo se da će naš angažman nastaviti doprinositi unapređenju dobrobiti cijele zajednice, te pasa u njoj, i da će Sarajevo, uz pojačan angažman nadležnih lokalnih vlasti, postati uzor u provođenju humanog i zakonskog sistema za upravljanje populacijom pasa, što će nas dovesti do zajedničkog cilja, da psi žive samo sa odgovornim vlasnicima, a ne napušteni na ulici gdje im nije mjesto”, stoji u saopćenju Dogs Trust.

Najnovije objave