Petak, 24 Maja, 2024

Održan sastanak 14 javnih komunalnih preduzeća iz sistema Ekopaka

Najčitanije objave

U Ključu je održan sastanak 14 javnih komunalnih preduzeća (JKP) iz sistema Ekopaka. Organizatori ovog događaja bili su JKP Rad Ključ i operater Ekopak.

Na sastanku su razmatrane ključne teme iz oblasti upravljanja ambalažnim otpadom i reciklaže u Bosni i Hercegovini. Učesnici su imali priliku da čuju o iskustvima i postignućima javnih komunalnih preduzeća iz sistema Ekopaka za period od 2013. do 2022. godine. Takođe, diskutovalo se o dobrim praksama u prikupljanju ambalažnog otpada iz komunalnog čvrstog otpada.

Na sastanku su prisustvovali ključni akteri u oblasti upravljanja otpadom, uključujući načelnika Općine Kljuć, Nedžada Zukanovića, savjetnika Federalne ministrice okoliša i turizma, Tomislava Lukića, te ministra za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona, Senada Dizdarića.

Sastanak je doprinio razmijeni iskustava i informacija među JKP-ima iz sistema Ekopaka, promovisanju održivog upravljanja otpadom i reciklaže, te unaprijedio saradnju između ovih preduzeća i drugih relevantnih aktera u cilju unaprijeđenja sistema upravljanja otpadom u Bosni i Hercegovini.

Najnovije objave