Ponedjeljak, 22 Jula, 2024

Dukat pokrenuo projekt kojim svoju otpadnu ambalažu koristi kao sirovinu za proizvodnju papirne konfekcije

Najčitanije objave

Dukat je pokrenuo vrijedan projekt kružnog gospodarstva kojim se otpadna višeslojna kartonska ambalaža (tetrapak), koja nastaje u proizvodnom procesu, ponovno koristi kao sirovina za proizvodnju toaletnih ručnika i papira te njihovih držača. Tako proizvedeni toaletni ručnici, papir i držači vraćaju se u Dukat te ih koriste njegovi zaposlenici.

“Dukat već dug niz godina u svoje poslovanje integrira društveno odgovorne procese i pokreće projekte koji pozitivno utječu na zajednicu i okoliš. Projekt kružnog gospodarstva koji smo upravo pokrenuli logičan je nastavak naših aktivnosti usmjerenih smanjenju otpada i brizi za okoliš”, kazala je direktorica korporativnih komunikacija Dukata Elena Wolsperger Dolezil.

Najnovije objave