Petak, 14 Juna, 2024

BiH tek iskazuje interes za priključenjem sistemu EU digitalnih Covid potvrda

Najčitanije objave

Nakon višemjesečne blokade rada državnih institucija, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine dalo je ove sedmice saglasnost Ministarstvu civilnih poslova zа iskazivanje interesa za priključenjem Bosne i Hercegovine sistemu EU digitalnih Covid potvrda.

Naime, Bosna i Hercegovina još uvijek nema jedinstvenu digitalnu potvrdu o Covid statusu bh. građana iako je Ministarstvo civilnih poslova BiH još u maju počelo konsultacije sa svim nivoima vlasti u vezi s tim pitanjem.

Nakon ovakve odluke Vijeća ministara, Ministarstvo civilnih poslova dužno je organizirati ministarsku konferenciju u oblasti zdravstva na kojoj će se razmatrati mogućnosti usaglašavanja tehničkog rješenja i pravnog okvira zа verifikaciju digitalnih Covid-19 potvrda u BiH.

Cilj je osigurati da izdate Covid potvrde budu međunarodno priznate, kako bi se omogućilo građanima iz Bosne i Hercegovine da nesmetano putuju ро zemljama Evrope i svijeta.

Kako je Feni potvrdio glasnogovornik Delegacije Evropske unije i Ureda specijalnog predstavnika Evropske unije u BiH Ferdinand Koenig cilj EU digitalnih Covid certifikata je olakšati kretanje tokom pandemije koronavirusa.

Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen tokom posjete BiH, izrazila je nadu da će se BiH uskoro pridružiti platformi EU za digitalne Covid certifikate jer bi to uveliko olakšalo putovanje između EU i BiH.

– Da bi se zemlja koja nije članica EU pridružila EU platformi za digitalne Covid certifikate, njeni certifikati moraju biti usklađeni s međunarodnim standardima i imati usporedive sigurnosne karakteristike. U tom slučaju, Covid certifikati tih zemalja prihvataju se pod istim uvjetima kao i EU digitalni Covid certifikat – dodao je Koenig.

Napomenuo je, međutim, da BiH još nije podnijela zahtjev za pridruživanje platformi EU za digitalne Covid certifikate jer su vlasti u BiH u procesu koordinacije aktivnosti u cilju pripreme aplikacije, a Evropska unija je spremna podržati BiH u tim naporima.

Imajući u vidu činjenicu da je sloboda kretanja jedno od ljudskih prava iz Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH u izjavi za Fenu podsjećaju vlasti svih nivoa u BiH da trebaju učiti sve što je u njihovoj nadležnosti da građanima omoguće slobodno kretanje, što uključuje i putovanje u evropske zemlje.

– Države su slobodne da usvoje onakve pravne modele u skladu sa svojom unutrašnjom strukturom koji će omogućiti efektivno korištenje potvrda o vakcinaciji, kompatibilno sa zahtjevima Evropske unije – podsjetili su.

I šefica misije OSCE-a u BiH Kathleen Kavalec ranije je u intervjuu za Fenu problematizirala pitanje rješavanja stvarnih problema građana u državi u kojoj ne funkcionira rad državnih institucija.

– Zašto građani BiH nemaju pristup QR kodu kako bi mogli dokazati da su vakcinisani i što bi im omogućilo da mogu slobodno putovati u Evropu, zašto se politički lideri ne mogu dogovoriti oko nečeg toliko jednostavnog što bi poboljšalo životnu situaciju svih građana ove zemlje – upitala je Kavalec.

Naime, bh. građani koji imaju QR kodove na potvrdi o vakcinaciji nisu validni u zemljama Evropske unije. QR kod koji izdaju kantonalne i entitetske vlasti nije prepoznat.

Vijeće ministara BiH sada je zadužilo Agenciju za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH da bude nosilac izrade tehničkog rješenja, što je posao koji će uslijediti nakon što se razmotre mogućnosti usaglašavanja tehničkog rješenja i pravnog okvira zа verifikaciju digitalnih Covid-19 potvrda u BiH, javlja Fena.

Najnovije objave