Utorak, 16 Jula, 2024

Ambasador Velike Britanije u BiH Matthew Field: Nećemo dozvoliti podjelu ove zemlje!

Najčitanije objave

Nakon sankcija zbog podrivanja ustavnopravnog poretka BiH i korup­cije, a koje su uvele Sjedi­njene Američke Države, uslijedila je i po­drška Velike Britanije, ko­ja trenutno razmatra svoje opcije.

Ambasador Velike Britanije u BiH Matthew Field za „Avaz” kaže da su restrik­tivne mjere, uključujući i sankcije, na stolu te da su razgovori o narednim po­tezima u toku.

Jačanje mehanizma sankcija

– Nastavit ćemo po­državati bh. institucije i raditi s našim međunarod­nim partnerima, kako bis­mo osigurali da svako zbog negativnog djelova­nja mora snositi posljedi­ce. Sankcije nisu čarobni štapić, ne mogu riješiti sve izazove s kojima se ova zemlja suočava, ali mogu biti koristan način jačanja mehanizma provođenja sankcija za one koji vjeru­ju da mogu djelovati ne­kažnjeno – kaže Fild.

Podsjeća na to da i bh. pravosudni sistem treba biti odgovor na pojave kršenja zakona ili neustavnih aktiv­nosti na bilo kojem nivou vlasti i ispuniti svoje obave­ze prema građanima.

– Izbori ostaju najbolji način da se neuspješan po­litičar skloni s pozicije. Vrijeme je da osobe na vlasti snose odgovornost za svoje aktivnosti – ističe Field.

Trenutna politička si­tuacija u BiH, dodaje, pred­stavlja rizik po stabilnost i budućnost ze­mlje.

– RS se vodi opasnim i putem podjela, što će samo povećati njenu izolaciju. Ponovo su građani ti koji podnose teret ovih aktiv­nosti, koje podižu tenzije i nepovjerenje i štete napo­rima na poboljšanju eko­nomije i privlačenju stra­nih investicija. Građani zaslužuju bolje, odgovornije liderstvo od svojih izabra­nih predstavnika – kaže Field.

Nećemo dozvo­liti zlonamjernim akteri­ma da podijele ovu zemlju!

Ističe zaključke s pos­ljednjeg sastanka Vijeća za implementaciju mira, gdje su ovakve pojave osuđene, a bh. lideri pozvani da grade atmosferu međusobnog povjerenja, da se uključe u dijalog i prestanu s retorikom pod­jela.

– Veliki broj građana širom zemlje je uplašen, a razumijem i zašto. Napa­di na državne institucije, uključujući Oružane sna­ge, namjerni su pokušaj odvraćanja pažnje s neus­pjeha. Ali su, također, i opasni i destabilizirajući, posebno u kombinaciji s govorom mržnje i podjela­ma. Govorit ću za Veliku Britaniju, iako mislim da to važi i za sve druge isto­mišljenike, partnere i pri­jatelje ove zemlje. Ne možemo i nećemo dozvo­liti zlonamjernim akteri­ma da podijele ovu zemlju niti da unazade napredak postignut u posljednjih 26 godina – poručuje ambasa­dor Field u razgovoru za “Avaz”.

Najnovije objave