Utorak, 28 Marta, 2023

Za 15% umanjenje januarskih računa za centralno grijanje KJKP ‘Toplane’

Najčitanije objave

Januarski računi za centralno grijanje korisnicima usluga KJKP “Toplane” ukupno će biti umanjeni za 15 posto.

To umanjenje proisteklo je iz nedavne Odluke Vlade KS da se zbog iznadprosječnih temperatura zraka računi za januar umanje za devet posto, kao i današnje Vladine odluke o pojeftinjenju grijanja za šest posto za period januar-mart 2023. godine, zbog pada cijene plina.

Sekretar Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Kenan Vehabović je pojasnio da nakon Odluke o umanjenju cijene januarskog računa za devet posto, Vlada KS dala je danas saglasnost da se cijena centralnog grijanja korisnicima usluga KJKP ‘Toplane’ umanji za šest posto, sa primjenom od 01. januara do 31. marta 2023. godine, Služba za protokol i press KS.

Najnovije objave