Utorak, 28 Marta, 2023

Povećava li se natalitet u Kantonu Sarajevo?

Najčitanije objave

Podaci Zavoda za informatiku i statistiku KS su potvrdili da se zasigurno smanjio trend opadanja nataliteta u Kantonu Sarajevo, nakon što je Vlada Kantona Sarajevo donijela odluku o porodiljskoj naknadi od 1.000 KM.

Ovu odluku krajem 2021. godine donijela je Vlada Kantona Sarajevo, prema kojoj svaka porodilja, bez obzira na radno-pravni status, prima mjesečnu naknadu u iznosu prosječne plate u FBiH, koja je tada iznosila oko 1.000 KM. Vlada je zasigurno očekivala da će ovakav podsticaj porodiljama doprinijeti povećanju nataliteta BiH.

Statistički podaci za rođene u Kantonu Sarajevu u 2022. godini odnose se samo za period od januara do mjeseca oktobra.
Od januara do oktobra 2022. godine, u Kantonu Sarajevo rođeno je 3.215 beba. Predpostavlja se da se u oktobru, novembru i decembru rodilo beba u prosjeku kao i u prvih devet mjeseci prošle godine, što predstavlja da je u 2022. godini ukupno rođeno otprilike 4.300 beba.

Na osnovu ranijih podataka u 2021. godini ukupno je rođeno 4.093 beba, u 2020. godini taj broj je nešto veći i iznosi 4.206 beba, dok je u 2019. godine, u Kantonu Sarajevo rođeno 4.339 beba.

Prema ovim zvaničnim statistikama možemo zaključiti da se broj rođene djece u Kantonu Sarajevo iz godine u godinu smanjuje, te da će mjere Vlade Kantona dovesti do rasta broja novorođenčadi.

Najnovije objave