Srijeda, 29 Novembra, 2023

Najavljen rast kamatnih stopa u BiH: Utjecaj na građane i privredu različit

Najčitanije objave

Kamatne stope u Bosni i Hercegovini počele su polako rasti, što je već dugo najavljivano. Iako ova vijest nije povoljna za građane, dobra stvar je što kamatne stope neće rasti za kompanije.

Prema podacima za prvi kvartal ove godine, prosječna efektivna kamatna stopa na kredite banaka sa sjedištem u Federaciji BiH iznosila je 3,71 posto. Na početku i kraju prošle godine, ta stopa bila je 3,59 posto.

Međutim, postoje razlike kada se razdvoje krediti za privredu i stanovništvo. Prosječna efektivna kamatna stopa na kredite privredi na početku ove godine iznosila je 2,54 posto, u usporedbi s prošlogodišnjih 2,57 posto, što znači da je došlo do blagog pada.

S druge strane, prosječna efektivna kamatna stopa na kredite stanovništvu porasla je na 6,45 posto u odnosu na kraj prošle godine kada je iznosila 6,16 posto, odnosno na 5,99 posto s početka 2022. godine, kako izvještava Biznis info.

Kreditiranje privrede ima veliku važnost za ekonomski razvoj, dok otežano zaduživanje građana može dovesti do blagog pada potrošnje, što bi moglo pomoći u obuzdavanju inflacije. Ove promjene u kamatnim stopama imaju potencijalne posljedice na ekonomiju i trebat će pažljivo pratiti kako će se situacija dalje razvijati.

Najnovije objave